به عنوان یک قاعده ، موقعیت های جنسی از پشت با مواضع سبک سگ کوچولو همراه است ، اما چنین نیست. روش های بیشماری وجود دارد که شریک زندگی مرد از پشت سر زن قرار گیرد ، اما می تواند ایستاده ، ، در غیرمعمول ترین موقعیت ها بماند و با ورود به شریک زن نه تنها در یک زاویه مناسب ، بلکه در پشت و حتی در کنار او باشد. مزیت چنین موقعیت هایی احساس قدرت است ، که توسط شریک زندگی مرد تجربه شده است ، زیرا او خود را به عنوان یک مرد واقعی احساس می کند ، و زن نیز به نوبه خود احساس برانگیختگی جنسی صمیمانه ای دارد که تحت تسلط مرد است .

پوزیشن جنسی آکاردئون

/
مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند.…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…

پوزیشن اتو

/
این وضعیت نفس تازه ای در زندگی راکد جنسی هر دو شریک می دمد.  زن…
Narcissus

پوزیشن نرگس

/
سعی کنید در مقابل آینه رابطه جنسی برقرار کنید ، تا بتوانید خ…
Screwdriver

پوزیشن جنسی پیچ گوشتی

/
بیاموزید که رابطه جنسی را نه با ذهن ، بلکه با خواسته ها کنترل ک…

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…
Bench (1)

پوزیشن جنسی نیمکت

/
با یک رابطه جنسی راحت و در شرایط راحت ، می توانید برنامه تلویزیونی…

پوزیشن جنسی کمربند

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و…

پوزیشن جنسی میوه ممنوعه

/
در اینجا موقعیت شگفت انگیزی برای این وجود دارد که همسر زن شما را خ…

پوزیشن جنسی عمق

/
اندازه آلت تناسلی مرد به  آن اندازه که فکر می کنید مهم نیست . چگ…