در این بخش می توانید موقعیت هایی را پیدا کنید که به مرد اجازه می دهد باسن زن را نگه دارد. از طرف این مرد غفلت بزرگی خواهد بود اگر او در روند رابطه جنسی از امکان “ضربه و فشار دادن” باسن زن همسر خود برخوردار باشد ، زیرا این یکی دیگر از مناطق حساس معشوقه وی است ، زیرا می تواند ماساژ ، ماساژ ، نوازش و … باشد. از این طریق او می تواند همسر زن خود را حتی بیشتر هیجان زده کند. برخی از زنان مخالف نیستند اگر مرد در روند رابطه جنسی فعال ، مردانه کمی باسن خود را سیلی بزند. زنان دیگر دوست دارند ، وقتی شریک زندگی مرد ، باسن او را گرفته و با نفوذ آلت تناسلی خود به واژن ، آنها را با ریتم حرکت می دهد. در این حالت وقتی شما می توانید باسن زن شریک زندگی خود را نوازش کنید ، از انجام این کار خودداری کنید ، زیرا تحریک اضافی آنها نوع دیگری از مقدمات است که می توانید هنگام رابطه جنسی به طور فعال از آنها استفاده کنید و از این طریق می توانید همسر خود را احساسات جدیدی به نمایش بگذارید. اگر در حین رابطه جنسی ، باسن معشوقه خود را نگه دارید ، حتی او را هیجان زده می کند و لذت واقعی شما را به دست می آورد.

پوزیشن جنسی آکاردئون

/
مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند.…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…

پوزیشن اتو

/
این وضعیت نفس تازه ای در زندگی راکد جنسی هر دو شریک می دمد.  زن…
Screwdriver

پوزیشن جنسی پیچ گوشتی

/
بیاموزید که رابطه جنسی را نه با ذهن ، بلکه با خواسته ها کنترل ک…

پوزیشن جنسی کمربند

/
زن به پهلو دراز کشیده است ، او سر خود را روی آرنج خود قرار داده و…

پوزیشن جنسی میوه ممنوعه

/
در اینجا موقعیت شگفت انگیزی برای این وجود دارد که همسر زن شما را خ…
Scorpio

پوزیشن جنسی عقرب

/
در اینجا یک موقعیت جالب وجود دارد که رابطه جنسی دهانی را بسی…

پوزیشن جنسی آسمان

/
پاهای شریک زن از ران در دو طرف در هم پیچیده ، مرد کمر او را با …

پوزیشن جنسی عمق

/
اندازه آلت تناسلی مرد به  آن اندازه که فکر می کنید مهم نیست . چگ…