در حالی که رابطه جنسی اغلب مرد منجر به کل روند می شود ، او ریتم عمل جنسی را انجام می دهد که حرکات را انجام می دهد و معشوقه خود را اداره می کند. یک مرد فعال همیشه می داند چه می خواهد؛ او می داند که چگونه معشوقه خود را تحریک کند و او را به سمت وخامت بالا ببرد ، به همین دلیل در این بخش موقعیت هایی را پیدا خواهید کرد که می تواند به مرد کمک کند تا عضو پیشرو در روابط جنسی باشد. تنوع موقعیت ها به شما امکان آزمایش و انتخاب راحت ترین گزینه ها برای سریع ترین یا اندازه گیری جنسی را می دهد ، که شما و شریک زندگی خود مطمئناً دوست خواهید داشت. نکته اصلی این است که بفهمیم یک مرد فعال مردی نیست که همه کارها را به تنهایی انجام دهد بلکه کسی است که می داند چگونه زن را در جهت مورد نیاز هدایت کند ، آنچه را که می خواهد به او نشان دهد و درخشانترین احساسات را با منطقی به او عرضه کند. و پایان افسانه ای برای زن و شوهر به طور کلی.

پوزیشن جنسی آکاردئون

/
مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند.…
پوزیشن حلزون

پوزیشن جنسی حلزون

/
این موقعیت برای رابطه دهانی خیلی راحت نیست ، اما اگر سعی کنید ، شریک…
پوزیشن جنسی Shining

پوزیشن درخشنده

/
یکدیگر را دوست داشته باشید ، ببوسید ، عشق بورزید و مزه یکدیگر را…
Seesaw

پوزیشن اره

/
به زن خود ثابت کنید که آمادگی حمل او را نه تنها بر روی بازوها ، …

پوزیشن اتو

/
این وضعیت نفس تازه ای در زندگی راکد جنسی هر دو شریک می دمد.  زن…
Narcissus

پوزیشن نرگس

/
سعی کنید در مقابل آینه رابطه جنسی برقرار کنید ، تا بتوانید خ…
Diamond (1)

پوزیشن الماس

/
شریک می نشیند و پاهای مستقیم را کاملاً از هم دور می کند. زن به پشت بی…
Screwdriver

پوزیشن جنسی پیچ گوشتی

/
بیاموزید که رابطه جنسی را نه با ذهن ، بلکه با خواسته ها کنترل ک…

پوزیشن جنسی چشم در چشم

/
زن به پشت دراز کشیده و لگن و پاهای راستش کمی به پهلو چرخانده…
Bench (1)

پوزیشن جنسی نیمکت

/
با یک رابطه جنسی راحت و در شرایط راحت ، می توانید برنامه تلویزیونی…